Poesjkinviering - Hommage Pouchkine

Jun 5, 2018

Het Willemsfonds Laken en de Internationale Stichting Alexander Poesjkin nodigen u uit op hun jaarlijkse openluchtviering rond het Poesjkinmonument. De Poesjkinviering vindt plaats op zaterdag 9 juni om 15u op het Poesjkinplein in Laken. Gratis toegang.

Het centrale thema dit jaar is ‘de nazaten van Poesjkin’. Op het programma staan voordrachten uit de poëzie van Poesjkin in het Nederlands, Frans en Russisch. De viering wordt opgeluisterd door een muzikaal intermezzo, gevolgd door een bloemenhulde. Aansluitend is er een gezellige receptie in het GC Nekkersdal.

Aleksandr Poesjkin had vier kinderen. Zijn oudste zoon Aleksandr Aleksandrovich Poesjkin zou in totaal niet minder dan 13 kinderen krijgen. Uit zijn eerste huwelijk kwam Maria Aleksandrova Pushkina wiens achterkleinkind vandaag in Ukkel leeft. Zij is getrouwd met de achterkleinzoon van Maria Aleksandrova Pavlova, de tweede vrouw van Poesjkins oudste zoon.

Graag inschrijven via info@elsampe.be of 02/549 65 22.

Waar? Poesjkinplein (Bockstaellaan) Laken. Metro Bockstael is vlakbij.
Wanneer? Zaterdag 9 juni om 15u

Français

Le Willemsfonds Laeken et la Fondation internationale Alexandre Pouchkine vous invitent à leur commémoration en plein air autour du monument Pouchkine. L’hommage aura lieu le samedi 9 juin à 15h à la Place Pouchkine à Laeken. Participation gratuite.

Le thème centrale cette année est ‘les héritiers de Pouchkine’. Au programme : poésie de Pouchkine en néerlandais, français et russe. La célébration est ponctuée d’un intermezzo musical, suivi d’un hommage fleuri. Une réception suivra au GC Nekkersdal.

Alexandre Pouchkine a eu quatre enfants. Son fils aîné, Aleksandr Aleksandrovich Pouchkine, aurait eu en tout pas moins de 13 enfants. De son premier mariage est issue Maria Aleksandrova Pouchkina, dont l’arrière-petite-fille vit aujourd’hui à Uccle. Elle est mariée avec l’arrière-petit-fils de Maria Aleksandrova Pavlova, la deuxième femme du fils aîné de Pouchkine.

Inscription souhaitée via info@elsampe.be ou 02/549 65 22.

Où ? Place Pouchkine (Boulevard Bockstael) à Laeken. Métro Bockstael à proximité.
Quand ? Samedi 9 juin à 15h.

Vorig artikel Belgische psychedelische kunst in Sint-Petersburg
Volgend artikel Leven, 1

Juli 2019

23 Feb - 03 Sep
 

Onze partner

Russisch leren

Lesexpres Russisch, dr. Bart-Jan Hommes