Jasnaja Poljana

René-Xavier Prinet - Sonate à Kreutzer (1901), fragment
In ‘De Kreutzersonate’ buigt Tolstoj zich over thema’s als jaloezie, de (on)mogelijkheid van een bevredigend huwelijk en de vaak conflictueuze sexuele begeerte.

Oktober 2019

 

Russisch leren

Lesexpres Russisch, dr. Bart-Jan Hommes