Orthodoxe gemeenschap in rouw

Jan 16, 2019
Archimandriet Thomas (21 september 1950 - 11 januari 2019)
Archimandriet Thomas (21 september 1950 - 11 januari 2019)

De Orthodoxe gemeenschap over heel Europa neemt met grote droefheid afscheid van Archimandriet Thomas (Geert Jacobs), stichter en abt van het enige Orthodoxe mannenklooster in België. Met de steun van een kleine groep gelovigen stichtte Archimandriet Thomas het Orthodox klooster van de Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in het dorpje Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide. Dit bescheiden klooster groeide, ondanks heel wat uitdagingen, in de loop der jaren uit tot een baken van hoop en licht voor orthodoxen en christenen in binnen- en buitenland. Er ontwikkelde zich ook een bloeiende parochie, waar christenen van allerlei nationaliteiten en afkomst een thuis vinden. De abt, die bijzonder aanzien genoot bij de verschillende Orthodoxe gemeenschappen, overleed op 11 januari 2019.

“Archimandriet Thomas stond klaar voor elkeen die hem om hulp en/of advies kwam vragen. We zullen onze herder ontzettend missen, maar we zijn tegelijk heel erg dankbaar voor het geschenk dat Archimandriet Thomas was voor deze wereld”, vertelt hypodiaken Jozef (Hendrik Blomme). De inzet van de abt was voelbaar tot in Ayacucho, Peru, waar de ngo Conaf sinds 1996 een weeshuisproject ontwikkelde om ook aan de andere kant van de wereld de noden van zwakken en kwetsbaren te lenigen. 
“Als blijk van waardering vragen we dan ook om geen bloemen of kransen te voorzien, maar wel een bijdrage voor de kwetsbaren in de maatschappij te willen schenken via het klooster”, besluit Archimandriet Johan (Ivan Remmery).

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari 2019 om 10u30 in het Orthodox klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden, Rousdammestraat 1, Diksmuide. Allen die een laatste groet willen brengen aan Archimandriet Thomas kunnen dat tot dinsdag doen in het Funerarium Dezutter, Langestraat 109, Nieuwpoort. Op woensdag, donderdag en vrijdag kunt u tussen 15u en 19u terecht in het Orthodox Klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden. 

Het klooster verzoekt u om u voor eventuele verdere vragen te richten tot contactpersoon Aäron Blomme, 0497 06 65 41, aaronblomme@gmail.com

Archimandriet Thomas tijdens de 28ste verjaardag van de Kerkwijding, 2016 © www.archiepiskopia.be
Archimandriet Thomas tijdens de 28ste verjaardag van de Kerkwijding, 2016 © www.archiepiskopia.be

Geschiedenis
Het Orthodox Klooster werd opgericht in 1976 onder de stuwing van Aartsbisschop Basile van Brussel van het Russisch Orthodox Aartsbisdom van België. Hij was niet alleen een zeer groot geleerde, die belangrijke werken geschreven heeft over de mystieke Heiligen van de Orthodoxe Kerk als Gregorios Palamas en Simeon de Nieuwe Theoloog, maar tevens de bisschop die trouw bleef aan zijn monastiek ideaal. Daarom was hij dan ook zeer verheugd het kloosterleven in zijn eigen bisdom een impuls en start te geven. Het openleggen van de grote en rijke schatkamer van de Kerkelijke Diensten door deze toegankelijk te maken voor de Nederlandssprekende bevolking lag hem zeer nauw aan het hart. De Kerkdiensten, zo zei hij, zijn het enige werkzame tegengif tegen de seculiere cultuur van deze moderne heidense wereld. 

Met vuur en enthousiasme begon Vader Thomas het kloosterleven in Pervijze, dat stilaan enkele jonge mensen aantrok. Naast het klooster ontwikkelde zich tevens een parochie, bestaande uit verschillende nationaliteiten. Door de aangroei van de parochie werd, gezien de Kerk in de kleine schuur van het ‘fermetje’ te klein werd, in 1988 de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw door Aartsbisschop Simon, de opvolger van Aartsbisschop Basile. Eind oktober van hetzelfde jaar wijdde hij de nieuwe Kerk, toegewijd aan de Moeder Gods, Troosteres der bedroefden. 

Later werd de Kerk voorzien van fresco’s, geschilderd door Protodiaken Pol Hommes. In de altaarruimte werd het volledige Lijdensverhaal aangebracht. Het schip van de Kerk is getooid met de evangelieverhalen over de Opstanding van Christus uit het graf. Daarnaast zijn er vele iconen van Heiligen, zowel uit het Oosten als het Westen, waarbij de Heiligen uit onze streken een belangrijke plaats innemen. Het Klooster heeft ook enkele boeken uitgegeven in de Nederlandse taal. Vertalingen van één van de grootste dichters uit de christelijke cultuur, Romanos de Melode. Een boek over de betekenis van de Moeder Gods, een prekenboek van de abt en een boek met Akafist-hymnen.

Vader Thomas: "Natuurlijk leven we verder na de dood"
Vader Thomas: "Natuurlijk leven we verder na de dood"

Leven na de dood 
“Wat dacht je dat er met ons zou gebeuren? Een groot kruis erover en een zware grafzerk dat je er niet meer uit kunt en ‘t is gepasseerd?”

“Er zijn zelfs dagen dat ik naar de dood verlang, niet om er vanaf te zijn maar om er met volheid van te kunnen genieten, om bij Christus te zijn.”

“De dood is de geboorte van het eeuwig leven.”

(Uit het interview met Vader Thomas)

Vorig artikel Natascha Wodin – Ze kwam uit Marioepol
Volgend artikel Road trip naar Toeva, 3

Juli 2019

23 Feb - 03 Sep
 

Onze partner

Russisch leren

Lesexpres Russisch, dr. Bart-Jan Hommes