Rosamund Bartlett

René-Xavier Prinet - Sonate à Kreutzer (1901), fragment
In ‘De Kreutzersonate’ buigt Tolstoj zich over thema’s als jaloezie, de (on)mogelijkheid van een bevredigend huwelijk en de vaak conflictueuze sexuele begeerte.

Ons steunen

November 2019