Ak-Dovoerak

Sjagonar
Na de nachtelijke tocht terug thuis op onze kamer in het hotel. Na nog even op de voorbije dag te hebben teruggeblikt, is het nu echt wel bedtijd. Mijn telefoon rinkelt. Oksana om ons aan te raden de wagen vlakbij het politiekantoor te parkeren.

Ons steunen

Januari 2020