Test Russisch als vreemde taal

Mrt 28, 2019

Op 23 mei organiseert het Russisch Cultureel en Wetenschappelijk Centrum een test Russisch als vreemde taal (Тестирование по русскому языку как иностранному - ТРКИ). Dit is een internationaal examen om het taalniveau te bepalen volgens de normen van het Europees Referentiekader voor talen (Common European Framework of Reference, CEFR). Het behaalde certificaat van deze test geldt als enig officieel bewijs van de taalkennis.

De grootste universiteiten van Rusland behoren al tot de onderwijsinstellingen die bevoegd zijn om de test te organiseren en het staatscertificaat uit te geven. Vanaf dit jaar mag ook het Russisch Cultureel en Wetenschappelijk Centrum in Brussel de test aanbieden, in samenwerking met het Staatsinstituut van de Russische taal (Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина - ГИРЯП). Het Staatsinstituut is de leidende onderwijsinstelling van Rusland in het doceren van Russisch als vreemde taal.

Het examen bestaat voor elk niveau uit vijf componenten (modules): “Woordenschat/Grammatica”, “Lezen”, “Schrijven”, “Luisteren” en “Spreken”.

Voor de test kunt u ook een voorbereidende cursus volgen in het Russisch Cultureel en Wetenschappelijk Centrum.

Er zijn 6 taalniveaus volgens het Europees Referentiekader voor de talen.

Taalniveau Prijs

Prijs voor studenten voorbereidende
cursus Russisch 

Elementair niveau А1

 

€99 €84
Basisniveau А2 €104 €89
Eerste niveau В1 €114 €97
Tweede niveau В2 €130 €111
Derde niveau С1 €166 €140
Vierde niveau С2 €189 €160

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u niet geslaagd bent voor een of enkele modules, kunt u die later opnieuw afleggen tegen betaling.

U kunt inschrijven voor de test via deze link.

Wanneer: 23 mei
Waar: Russisch Cultureel en Wetenschappelijk Centrum
Rue du Meridien (Middaglijnstraat), 21, 1210 Bruxelles 

Russisch Cultureel en Wetenschappelijk Centrum

Nog vragen? Stuur dan een mail naar ccrlangrusse@hotmail.com

Vorig artikel Boelvarnaja skoelptoera
Volgend artikel Totaal dictee – 2019

Juli 2024

Ons steunen

Deel je Trakteer ons op een 
Spasibo bestaat zonder geld, maar niet zonder inspanning. Vind je een artikel leuk? Doneer voor een vrijwilligersvergoeding van je favoriete auteur. Elke cent telt!